اعتبارسنجی جملات نفرت آمیز

به سوالات زیر به صورت کامل پاسخ دهید

🔰 در پایان این بخش امتیاز برچسب گذاری به صورت نهایی ثبت می شود.

🔰 حد نصاب قبولی امتیاز 70 % است. شما می توانید تا 3 مرتبه فرآیند اعتبار سنجی را تکرار کنید.

⚠️ refresh کردن یا  استفاده از کلیدهای Go back / Go forward موجب از سرگیری فرآیند می شوند.

راهنما : عبارت “سخن نفرت‌ آمیز” به معنای هر جمله‌ای است که برای تحقیر کردن و پست شمردن فرد و یا  گروه خاصی از افراد به کار برده می شود. در تشخیص جملات نفرت آمیز باید توجه داشت که الزاما وجود کلمات توهین آمیز در متن به معنای نفرت آمیز بودن آنها نیست چرا که ممکن است مخاطب پیام، خود فرد نویسنده باشد. از سویی دیگر جملات نفرت آمیزی وجود دارند که در متن آنها هیچگونه کلمات توهین آمیزی استفاده نشده است.

نکته مهم : برای بر چسب گذاری صحیح تر ، مخاطب پیام در جملات را شناسایی کنید.